Modlitwa
za kapłanów

Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa i Matko kapłanów, przyjmij ten tytuł, którym Cię obdarzamy, by oddać cześć Twemu macierzyństwu i wraz z Tobą kontemplować Kapłaństwo Twego Syna i Twoich synów, Święta Boża Rodzicielko.

Matko Chrystusa, Kapłanowi - Mesjaszowi dałaś ludzkie ciało, by zostało namaszczone Duchem Świętym dla zbawienia ubogich i skruszonych w sercu - zachowaj kapłanów Matko Zbawiciela.

Matko wiary, Ty przyniosłaś do świątyni Syna Człowieczego, wypełnienie obietnic danych Ojcom - oddawaj Ojcu, dla Jego chwały, kapłanów Twego Syna, Arko Przymierza.

Matko Kościoła, razem z uczniami w Wieczerniku modliłaś się do Ducha Świętego za Nowy Lud i jego Pasterzy - uproś dla stanu kapłańskiego pełnię darów, Królowo Apostołów.

Matko Jezusa Chrystusa, byłaś z Nim u początków Jego życia i Jego misji, szukałaś Go wśród tłumów, gdy nauczał, stałaś przy Nim, gdy został wywyższony ponad ziemię, wyniszczony przez jedyną i wieczną ofiarę, a towarzyszył Ci Jan jako Twój syn - przygarniaj powołanych, osłaniaj od początku ich wzrastanie, wspomagaj w życiu i w posłudze Twoich synów, Matko Kapłanów. Amen.


Ks. Jerzy Madera SDSKs. Jerzy Madera SDS

Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów

Ks. Jerzy Madera SDS urodził się 15 kwietnia 1962 roku w Trzebini, w archidiecezji krakowskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa Tadeusza Rybaka 28 maja 1988 w Bagnie. W latach 1990 – 1993 odbył studia specjalistyczne z zakresu apologetyki na ATK w Warszawie. Tu w 1992 uzyskał stopień licencjata teologii. W latach 1995-2000 pełnił funkcję prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie. W latach 2000 – 2003 pełnił urząd sekretarza prowincjalnego, a w latach 2003-2006 urząd prowincjała Polskiej Prowincji Salwatorianów. Od 1 lipca 2009 roku został mianowany rektorem WSD Salwatorianów w Bagnie.


Ks. Tomasz Raćkos SDSKs. Tomasz Raćkos SDS

Wicerektor WSD Salwatorianów w Bagnie, dyrektor studiów, wykładowca

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Węgorzewie na Mazurach. W latach 1992-1998 odbył magisterskie studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie. W roku szkolnym 1998-1999 pracował jako nauczyciel religii w Parafii św. Bartłomieja Apostoła i Jadwigi w Trzebnicy. Po przyjęciu święceń kapłańskich, 29.05.1999 roku, był duszpasterzem Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań w Krakowie do czerwca 2003. W okresie 2003-2006 odbył studia specjalistyczne z zakresu katechetyki w Instytucie Pastoralno-Katechetycznym na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, ukończone licencjatem kościelnym. Od roku 2006 pełni funkcję dyrektora studiów i wykładowcy katechetyki w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie. Od roku 2009 pełni również funkcję wicesuperiora i wicerektora WSD w Bagnie.
Zainteresowania: historia Kościoła w XIX i XX wieku, teologia duchowości.


kslukaszsdsKs. Łukasz Darowski SDS

magister nowicjatu

Pochodzę z miasta Rybnika w archidiecezji katowickiej. W wieku 15 lat wyjechałem wraz z rodziną na emigrację do Stanów Zjednoczonych. Ukończywszy studia na Iowa State University w zakresie inżynierii komputerowej, poznałem pierwszych księży salwatorianów w Teksasie, gdzie wówczas pracowałem. W okresie, gdy Pan Jezus prowadził mnie ku sobie obdarzając bezcenną łaską powołania, zachwyciłem się osobą naszego założyciela - ojca Franciszka Jordana. Z wielką radością przyjechałem do nowicjatu w Bagnie, ukończyłem studia i przyjąłem święcenia kapłańskie w 2011 roku. Następnie ksiądz Prowincjał skierował mnie na studia doktoranckie na Katolicki Uniwersytet Lubelski z dziedziny Teologii Biblijnej. Napisałem rozprawę doktorską pod tytułem "Modele odkrywania tożsamości Jezusa w J 1,19-2,11", którą obroniłem 29 września 2016. Od 7 września pełnię posługę magistra nowicjatu, gdzie przyszli salwatorianie odkrywają w sercu głos powołania i uczą się podążać śladami Zbawiciela w naszym Zgromadzeniu.

 

mdaliborKs. Maciej Dalibor SDS

prefekt

Pochodzi z Tarnowskich Gór. Po ukończeniu studiów w WSD w Bagnie, przyjął święcenia kapłańskie 30 maja 2009 roku. W roku 2015 powrócił do Seminarium, aby z Bożą pomocą pełnić wymagającą funkcję prefekta alumnów.

 

 


Ks. Krystian Kolba

Ks. Krystian Kolba SDS

ojciec duchowny

Urodzony w 1969 roku, w Jaworzu, niedaleko Bielska-Białej. Do Zgromadzenia Salwatorianów wstąpił dzięki wcześniejszej znajomości z księżmi pracującymi w Trzebini. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bp Tadeusza Rakoczego w Bielsku-Białej 27 maja 1995 roku. Pierwszą placówką, na którą został posłany była parafia Matki Bożej Zbawiciela w Mikołowie. Po trzech latach pracy duszpasterskiej sięgnął ponownie po książki i rozpoczął studia specjalistyczne z socjologii i katolickiej nauki społecznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie. Decyzją przełożonych w lipcu 2007 roku został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii św. Judy Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego w Obornikach Śląskich, gdzie jako superior miejscowej wspólnoty podjął pracę katechety w Szkole Podstawowej nr 3, opiekę duszpasterską nad Wspólnotą Rodzin i pieczę nad kaplicą w Kowalach. Po dwóch latach pracy duszpasterskiej i katechetycznej wrócił do Wyższego Seminarium Duchownego w Bagnie. Została mu przydzielona funkcja ojca duchownego wspólnoty seminaryjnej.


Ks. Grzegorz Jabłonka SDS

Ks. Grzegorz Jabłonka SDS

ojciec duchowny, pomocnik ekonoma

Urodził się 1 marca 1972 r. w Żorach w archidiecezji katowickiej. Święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 1999 roku w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini z rąk bp Tadeusza Pieronka. Pierwszą placówką, na którą został posłany była parafia NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej, gdzie pracował 13 lat jako katecheta w Gimnazjum nr 10 oraz kapelan Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej. Tam również przez 10 lat był przewodnikiem salwatoriańskiej grupy pielgrzymkowej pieszej pielgrzymki diecezji Bielsko-Żywieckiej na Jasną Górę. W roku 2008 ukończył Podyplomowe Studia Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Decyzją przełożonych w lipcu 2012 roku został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krzyżu Wielkopolskim, gdzie jako superior miejscowej wspólnoty podjął pracę katechety w gimnazjum im. Polskich Noblistów w Krzyżu Wielkopolskim, opiekę duszpasterską nad młodzieżą i pieczę nad kaplicą w Brzegach. Po dwóch latach pracy duszpasterskiej i katechetycznej wrócił do Wyższego Seminarium Duchownego w Bagnie. Została mu przydzielona funkcja ojca duchownego wspólnoty seminaryjnej oraz pomocnika ekonoma.


Ks. Aleksander Jasiński SDS

Ks. Aleksander Jasiński SDS

ekonom, magister junioratu braci

Pochodzi z Paszyna k/ Nowego Sącza. Jako motto życia kapłańskiego zapisane na obrazku prymicyjnym wybrał słowa Jezusa: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem”. Świecenia kapłańskie przyjął 22 maja 2004 roku, w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini z rąk kardynała Franciszka Macharskiego.
Po święceniach przez dwa lata mieszkał we wspólnocie w Bielsku-Białej, będąc wikariuszem w parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata. Następnie przez prawie trzy lata pracował jako duszpasterzem Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań w Krakowie, gdzie pomagał młodym ludziom w odkrywaniu ich drogi życia. W kwietniu 2009 r. został skierowany do posługi w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie podejmując obowiązki ekonoma tej wspólnoty.
W wolnych chwilach lubi spotkania z ludźmi, czytanie dobrej lektury, a od czasu do czasu chwyta wiatr w żagle, lub wędruje po górach albo chodzi na pielgrzymki. Lubi też sport: piłkę nożną a zimą narty.


Ks. Paweł Stanoszek SDS

Ks. Paweł Stanoszek SDS

emeryt

Do Zgromadzenia Salwatorianów wstąpił w 1950 r. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1958 r. Studia filozoficzno-teologiczne w Krakowie, filologiczne we Wrocławiu. Do wspólnoty w Bagnie należy od 1964 r. z 8-letnią przerwą poświęconą pracy duszpasterskiej w niemieckich parafiach salwatoriańskich. We wspólnocie bagieńskiej sprawował kolejno funkcje magistra nowicjatu, wicerektora, lektora języków obcych i spowiednika. Od 2008 r. jest emerytem, podejmującym nadal zajęcia zlecone przez Rektorat WSD w Bagnie.


Ks. Tadeusz Koncewicz SDS

Ks. Tadeusz Koncewicz SDS

emeryt

Urodził się w 1940 r. w Brzeżanach. Do Zgromadzenia Salwatorianów wstąpił w 1974 r. Święcenia kapłańskie otrzymał w Trzebnicy w 1981 r. z rąk bpa Tadeusza Rybaka.

Ks. Franciszek Jordan SDS

Myśl Ojca Jordana
----------------------------------------------------

Wszystko jednak przez Niego,
z Nim i dla Niego.
Wszystkie narody,
pokolenia, ludy i języki,
chwalcie Pana Boga naszego!

Gościmy na stronie

Dzisiaj:Dzisiaj:1539
Wczoraj:Wczoraj:1448
Ten tydzień:Ten tydzień:3388
W tym miesiącu:W tym miesiącu:24537
Wszyscy:Wszyscy:956971
Teraz odwiedza nas: 48
Dziękujemy za odwiedziny!

Kontakt

Wyższe Seminarium
Duchowne Salwatorianów

Bagno 86
55-120 Oborniki Śląskie

T: +48 71 310 61 26
F: +48 71 310 61 10