Modlitwa Pawła VI
o powołania

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych ludzi uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami. Spraw, aby pragnęli tak, jak Ty, powszechnego odkupienia, dla którego ustawicznie ponawiasz na ołtarzu Swoją ofiarę.

Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi takie horyzonty, by dostrzegali cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości; spraw, by, odpowiadając na Twoje wołanie, przedłużali tu na ziemi Twoją misję, budowali Twoje Ciało Mistyczne – Kościół i byli solą ziemi i światłością świata.

Rozszerz, Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania się na służbę Kościoła oraz braci potrzebujących pomocy i miłości. Amen.


Nowicjat jest czasem wprowadzenia do salwatoriańskiego życia zakonnego. W atmosferze refleksji i modlitwy, oraz pod przewodnictwem i radą magistra nowicjatu, nowicjusz stara się pogłębić swoją wiedzę i doświadczenie Boga oraz lepszego poznania samego siebie. Prowadzi on życie wspólnotowe i według rad ewangelicznych oraz jest też wprowadzany do posług apostolskich.

Poprzez wspólne rozeznawanie, nowicjusz i Towarzystwo określają możliwości zrealizowania jego powołania w Towarzystwie oraz jego kompatybilność z życiem i misją Towarzystwa. W ten sposób, nowicjusz przygotowuje się do złożenia ślubów czasowych.

Wspólnotę nowicjacką tworzą:

now. Tomasz Gnat
now. Damian Kokocha
now. Dawid Piotrowski
now. Piotr Żyruń

Ks. Franciszek Jordan SDS

Myśl Ojca Jordana
----------------------------------------------------

Dopóki Królowa
Nieba i Ziemi
nie jest wszędzie wychwalana
nie wolno Ci
ani na chwilę spocząć.

Gościmy na stronie

Dzisiaj:Dzisiaj:1539
Wczoraj:Wczoraj:1448
Ten tydzień:Ten tydzień:3388
W tym miesiącu:W tym miesiącu:24537
Wszyscy:Wszyscy:956971
Teraz odwiedza nas: 41
Dziękujemy za odwiedziny!

Kontakt

Wyższe Seminarium
Duchowne Salwatorianów

Bagno 86
55-120 Oborniki Śląskie

T: +48 71 310 61 26
F: +48 71 310 61 10