powolanie

Zapraszamy

plakatSOPwiosna

SOP wiosną

Modlitwa
o beatyfikację
ks. Franciszka Marii
od Krzyża Jordana

Jezu Zbawicielu świata, który udzieliłeś swojemu słudze Franciszkowi daru głębokiej i żywej wiary, niezachwianej nadziei i heroicznej miłości Boga i bliźniego oraz wielkiej gorliwości o zbawienie dusz, prosimy Cię, wsław go ty na ziemi chwałą błogosławionych, a za jego wstawiennictwem udziel nam łaski, o którą Cię pokornie prosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen


Co oznacza być salwatorianinem?

jordan2Salwatoriańskie życie zakonne jest sposobem życia w naśladowaniu Jezusa jako Zbawiciela świata. Być zakonnikiem-salwatorianinem oznacza wierzyć w życie, ufać w Boże działanie, być pełnym nadziei, krzewić szlachetne ideały, angażować wszystkich w budowę lepszego świata. Salwatorianin to ktoś, kto czuje się zbawiony przez Jezusa - Przyjaciela, Brata i Pana i kto pragnie prowadzić innych do zbawienia.

Dlaczego brat-diakon-kapłan?

Salwatorianin - brat zakonny
Brat zakonny to osoba, która poświęca się Bogu poprzez śluby czystości, posłuszeństwa i ubóstwa, w ten sposób oddając się całkowicie Bogu, z całym sercem i życiem. Salwatorianin - brat zakonny może przyczynić się do zbawienia ludzi pracując na rzecz formacji świeckich liderów, w edukacji, jako kierownik duchowy, w duszpasterstwie młodzieży, w środkach przekazu. Brat zakonny to ktoś, kto poprzez swoją konsekrację odkrywa nowe sposoby prowadzenia ludzi do Jezusa.

Salwatorianin - diakon
Zakonnik - diakon również poświęca się Bogu poprzez śluby czystości, posłuszeństwa i ubóstwa. Poza tym uczestniczy w pierwszym stopniu posługi święceń - diakonacie. Jako diakon pracuje z ubogimi, odwiedza chorych, jest szafarzem Sakramentu Chrztu i błogosławi małżeństwa, głosi kazania i czyta Ewangelię. Ponadto współpracuje w duszpasterstwie parafialnym. Diakon - zakonnik przez swoją konsekrację i pracę służy Ludowi Bożemu przede wszystkim poprzez dzieła charytatywne.

Salwatorianin - kapłan
Kapłan - zakonnik również poświęca się Bogu poprzez śluby czystości, posłuszeństwa i ubóstwa. Poza tym uczestniczy w drugim stopniu sakramentu święceń - prezbiteracie. Jest on osobą odpowiedzialną za posługę parafialną, celebrowanie Eucharystii i Sakramentu Pojednania. Kapłan - zakonnik może pomóc wielu ludziom w spotkaniu Jezusa i odnalezieniu zbawienia. Jako kapłan - salwatorianin posługuje uczestnicząc w określonej duchowości, duchowości salwatoriańskiej, która jest jego cechą charakterystyczną.

Ks. Franciszek Jordan SDS

Myśl Ojca Jordana
----------------------------------------------------

Biada mi jeśli Ciebie,
mój Panie,
nie będę głosił ludziom!

Gościmy na stronie

Dzisiaj:Dzisiaj:49
Wczoraj:Wczoraj:946
Ten tydzień:Ten tydzień:2989
W tym miesiącu:W tym miesiącu:27175
Wszyscy:Wszyscy:458771
Teraz odwiedza nas: 17
Dziękujemy za odwiedziny!

Kontakt

Wyższe Seminarium
Duchowne Salwatorianów

Bagno 86
55-120 Oborniki Śląskie

T: +48 71 310 61 26
F: +48 71 310 61 10