fr jordan1

Prayer

Intercession of Fr Jordan

Lord Jesus Christ, Saviour of the world, you called Father Francis Mary of the Cross Jordan to be your apostle, to make God known and loved by all people everywhere, using all the means your love inspires.

You filled him with universal apostolic zeal, with the goodness and the kindness of God in ministering, with a deep trust in God's loving providence, with a profound spirit of prayer, with a sincere devotion to Mary, Mother of the Saviour, and with the courage to follow you, even into the mystery of the Cross.

Grant also to us, his followers, the grace to proclaim the gospel in this spirit and make us effective apostles in today's world. Through the intercession of your servant Fr Francis Jordan, we ask you for our special needs ....

We present this prayer through Jesus Christ, Our Lord and Saviour, who lives and reigns with the Father and the Holy Spirit now and always.
AMEN

Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów w Bagnie ma za sobą już ponad sześćdziesięcioletnią historię. Przygotowuje młodych Salwatorianów do realizacji salwatoriańskiego posłannictwa w Kościele i świecie. Jest ono wspólnotą życia konsekrowanego, w której przeżywamy rzeczywistość Kościoła, realizując śluby zakonne, ale także wyższą uczelnią. Swoje salwatoriańskie powołanie obecnie rozeznaje w niej i realizuje 23 kleryków z Polski, Albanii, Białorusi, Ukrainy, Czech, Tanzanii.

Sześcioletnia formacja seminaryjna przebiega w kilku wymiarach i realizuje się poprzez:

formację ludzką - prowadzącą nas ku dojrzałemu człowieczeństwu i życiu w braterstwie;
formację duchową - której sercem jest życie duchowe w zjednoczeniu z Chrystusem Zbawicielem;
formację intelektualną - gdzie poprzez studium nauk humanistycznych, filozofii i teologii, lepiej chcemy zrozumieć świat, ludzi oraz tajemnicę Chrystusa i Kościoła;
formację apostolską - umożliwiającą nam w przyszłości dotarcie z Ewangelią tam, gdzie zechce posłać nas Zbawiciel.

Studia seminaryjne kończymy obroną pracy magisterskiej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, do którego nasza uczelnia jest afiliowana i przyjęciem święceń kapłańskich.

Odpowiedzialnym za całokształt życia seminaryjnego jest Rektor. W jego pracy wspomaga go zarząd seminarium oraz liczni wykładowcy jak również Rada Klerycka.

Każdy, kto nie chce w życiu spocząć, dopóki żyją na świecie ludzie, którzy nie znają Chrystusa, może się z nami skontaktować i dołączyć do naszej Wspólnoty.

Ks. Franciszek Jordan SDS

Francis Jordan
----------------------------------------------------

As long as the Queen of heaven
and earth is not everywhere praised,
you dare not allow
yourself a moment’s rest.

We welcome on our site

Today:Today:495
Yesterday:Yesterday:999
This week:This week:1747
This month:This month:16826
All:All:2360667
Current visitors: 19
Thank you for visiting us!

Contact

Salvatorian Seminary
POLAND

Bagno, ul. Ziołowa 51
55-120 Oborniki Śląskie

Ph: +48 71 310 61 26
Fax: +48 71 310 61 10