int

jordan 4

Multimedia

mbagno
filmsds

anielamaja


Kochani Dobrodzieje i Współpracownicy
Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów
w Bagnie

 

Kościół to wspólnota modlących się. Czasem w życiu zdarza się jednak, że nie masz sama/sam sił modlić się. Dlatego pragniemy wzajemnie wspierać się w modlitwie.

Codziennie wraz z chlebem i winem składamy na ołtarzu Pańskim wszystkie powierzone nam intencje. Wdzięczni za wszelki dar i powodowani Waszymi prośbami o wstawiennictwo, ofiarnie modlimy się o Wasze zdrowie, nawrócenie, uwolnienie od nałogów, przy różnych okazjach jednoczących rodzinę, w rocznicach i za zmarłych.

Dziękujemy za okazaną nam życzliwość
i za wszelkie ofiary składane

na seminarium oraz prowadzone przez nas dzieła!
Bóg zapłać!

Racz Panie błogosławić wszystkim dla imienia Twego
dobro nam świadczącym.

 


Czy wiesz, że jedną z form pomocy, poprzez którą wierni od początku istnienia Kościoła zaradzali potrzebom poszczególnych Kościołów lokalnych, były ofiary składane w starożytności najczęściej z darów natury, a obecnie głównie w postaci kwoty pieniężnej. Do składania tego rodzaju ofiar zobowiązuje także dziś V Przykazanie kościelne, które wiernym nakazuje troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Wśród składanych przez wiernych ofiar szczególne miejsce zajmują te z nich, które wiążą się ściśle z odprawianiem Mszy świętej, podczas której kapłan przedstawia Bogu indywidualne intencje zamawiającego. Najczęściej spotykaną formą jest oczywiście zamawianie jednej Mszy świętej w ściśle określonej intencji.

Odpowiadając na potrzeby wiernych, Kościół dał także możliwość odprawiania nieprzerwanie przez kolejne dni 30 Mszy świętych za zmarłych, które często nazywamy Gregorianką.

Inną formą odprawianych Mszy świętych są tzw. Msze zbiorowe. W zależności od możliwości czy potrzeb poszczególnych wspólnot kościelnych mają one różną postać i różnie są nazywane, np.: za zmarłych polecanych w wypominkach, polecanych w nowennie... Do Mszy zbiorowych należą także Msze święte wieczyste, które mogą być ofiarowane zarówno za żyjących, jak i za zmarłych. Istotą tych Mszy świętych jest to, że są one odprawiane w określone dni tak długo, jak długo żyje zobowiązujący się do jej odprawiania kapłan, istnieje Zgromadzenie zakonne lub jego Prowincja...

Jeśli chciałbyś zamówić Mszę św. lub powierzyć nam swoje intencje to zajrzyj tutaj

Ks. Franciszek Jordan SDS

Francis Jordan
----------------------------------------------------

O Lord, help me, show me the way!
Without you, I can do nothing.
I hope all things from You.
In you, O Lord, I have hoped,
I will not be confounded for ever.

We welcome on our site

Today:Today:485
Yesterday:Yesterday:999
This week:This week:1737
This month:This month:16816
All:All:2360657
Current visitors: 18
Thank you for visiting us!

Contact

Salvatorian Seminary
POLAND

Bagno, ul. Ziołowa 51
55-120 Oborniki Śląskie

Ph: +48 71 310 61 26
Fax: +48 71 310 61 10