jordan 4


WSD Events 2017/2018

2 IX – 6 IX

Rekolekcje przygotowujące do złożenia ślubów zakonnych

7 IX (czwartek)

Uroczystość przyjęcia do nowicjatu i obłóczyn

8 IX (piątek)

Uroczystość złożenia ślubów zakonnych

15 – 30 IX

Letnia sesja poprawkowa

23 IX 2017 – 20 I 2018

Zajęcia naukowo-dydaktyczne pierwszego semestru

11 X (środa)

Uroczysta inauguracja roku akademickiego

11 X (środa)

Konferencja pedagogiczna

13 X (piątek)

Czuwanie młodzieży konsekrowanej przy grobie św. Jadwigi

14 X (sobota)

Pielgrzymka młodzieży akademickiej do grobu św. Jadwigi

21 – 26 X

Tydzień Misyjny – wyjazd alumnów na praktyki pastoralne

1 XI (środa)

Uroczystość Wszystkich Świętych

2 XI (czwartek)

Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych

11 XI (sobota)

Narodowe święto niepodległości

18 XI (sobota)

Międzyuczelniana Sesja Chrystologiczna

8 XII (piątek)

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

9 - 11 XII

Szkoła Duchowości Salwatoriańskiej

23 XII - 5 I

Ferie Świąt Bożego Narodzenia

6 I (sobota)

Uroczystość Objawienia Pańskiego

8 - 20 I

Zimowa sesja zaliczeniowa

20 I (sobota)

Egzamin Ex universa theologia

22 I – 7 II

Zimowa sesja egzaminacyjna

2 II (piątek)

Dzień Życia Konsekrowanego

4 - 8 II

Przygotowanie do ślubów wieczystych

8 II

Przerwa międzysemestralna

9 – 24 II

Zimowa sesja poprawkowa

10 II (sobota)

Konferencja pedagogiczna

9 II – 14 VI 2017

Zajęcia naukowo-dydaktyczne drugiego semestru

14 II

Środa popielcowa

14 II - 14 V

Praktyki duszpastersko-katechetyczne diakonów

15 – 18 III

Rekolekcje przed przyjęciem posługi lektora lub akolity

19 III (poniedziałek)

Uroczystość św. Józefa. Wprowadzenie w posługi

27 III - 5 IV

Ferie Świąt Wielkanocnych

14 IV (sobota)

XV Salwatoriańskie Sympozjum Misyjne

30 IV (poniedziałek)

Dzień rektorski 

2 V (środa)

Dzień rektorski 

20 - 25 V

Rekolekcje przygotowujące do sakramentu święceń 

26 V (sobota)

Sakrament Święceń Prezbiteratu

31 V (czwartek)

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

1 - 14 VI

Letnia sesja zaliczeniowa

15 - 30 VI

Letnia sesje egzaminacyjna

1 VII - 31 VIII

Wakacje

26 - 31 VIII

Przygotowanie do ślubów wieczystych

Dni skupienia:

13 października 2017 (piątek)

2 listopada 2017 (czwartek)

7/8 grudnia 2017 (czwartek/piątek)

8 stycznia 2018 (sobota)

14 lutego 2018 (środa popielcowa)

18 marca 2018 (niedziela)

16 kwietnia 2018 (poniedziałek)

24/25 maja 2018 (czwartek/piątek)

24/25 czerwca 2018 (niedziela/poniedziałek)

Ks. Franciszek Jordan SDS

Francis Jordan
----------------------------------------------------

No sacrifice, no cross, no desolation,
no trial, no temptation, oh!
absolutely nothing should be too difficult
for you with the help of God’s grace.
I can do all things in God
who strengthens me.

We welcome on our site

Today:Today:482
Yesterday:Yesterday:999
This week:This week:1734
This month:This month:16813
All:All:2360654
Current visitors: 17
Thank you for visiting us!

Contact

Salvatorian Seminary
POLAND

Bagno, ul. Ziołowa 51
55-120 Oborniki Śląskie

Ph: +48 71 310 61 26
Fax: +48 71 310 61 10