Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Zapraszamy

 

ZARYZYKUJ.. chodź do nieba ! ;)


W naszym Seminarium działają następujące koła charytatywne:

 • Koło Oborniki Śląskie

 • Koło Święta Katarzyna

 • Koło Wierzbice


Informacje o kołach charytatywnych:

Koło Oborniki Śląskie

oborniki

Koło Oborniki Śląskie angażuje kleryków w coniedzielne odwiedziny w Domu Dziecka, w czasie których spędzają oni wspólnie czas z wychowankami, pomagają im w nauce, oraz uczestniczą w razem z nimi w Eucharystii w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Obornikach Śląskich. Członkowie Koła uczestniczą również między innymi w andrzejkach organizowanych przez wychowanków, w święcie wiosny, święcie ziemniaka oraz w innych wydarzeniach z życia „Domu nad Stawem" (tak nazywa się Dom Dziecka).

Przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocny zostają przez kleryków organizowane trzydniowe rekolekcje, których tematyka jest zmieniana w zależności od aktualnych potrzeb wychowanków. W ramach rekolekcji zarówno adwentowych jak i wielkopostnych odbywa się spowiedź święta, a po niej Eucharystia sprawowana w Domu Dziecka.

Klerycy są również zapraszani do Domu Dziecka na różne uroczystości, np. Pierwszą Komunię lub bierzmowanie wychowanków. Również mieszkańcy „Domu nad Stawem" przyjeżdżają do Seminarium, aby wraz z klerykami spędzić czas w radości, modlić się, skorzystać z sakramentów Pokuty i Eucharystii.

Te wzajemne kontakty młodych ludzi i kleryków pozwalają na wymiany życiowych doświadczeń, ciekawe i nie raz poważne rozmowy, poszukiwanie celu i sensu życia, a przede wszystkim wspólne kroczenie Bożymi drogami.

Prezes:

 • Kl. Krzysztof Dębowski SDS

Opiekun:

 • Ks. Krystian Kolba SDS

Członkowie:

 • Kl.  SDS
 • Kl.  SDS
 • Kl. SDS

Koło Święta Katarzyna

Klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów podjęli działalność charytatywną w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym w Świętej Katarzynie kilkadziesiąt lat temu, a współpraca z Siostrami Pasterkami prowadzącymi ten Zakład trwa do dziś.

Celem działań podejmowanych przez członków koła charytatywnego było i jest przede wszystkim nawiązanie relacji z poszczególnymi podopiecznymi, z jednoczesnym zapoznaniem się z Ich potrzebami psychicznymi, oraz zaspokajanie ich w miarę możliwości, poprzez rozmowy, wspólne spacery, gry i zabawy. Członkowie koła zwracają również uwagę na potrzeby duchowe pensjonariuszek. W tym celu organizuje się rożne nabożeństwa przy współudziale Sióstr Pasterek, również Msze Święte, rekolekcje oraz co pewien czas z posługą przyjeżdżają spowiednicy i udzielają sakramentu chorych. W czasie każdego wyjazdu członkowie Koła przekazywali także pensjonariuszkom dwumiesięcznik dla chorych „Wstań", prowadzą różne rozmowy oraz pomagają podczas posiłków osobom niepełnosprawnym. Członkowie Koła otaczają podopieczne Sióstr Pasterek oraz wszystkich pracowników Ośrodka częstą modlitwą, prowadzą korespondencję z pensjonariuszkami oraz modlą się w intencjach polecanych przez chorych. Poza comiesięcznymi wizytami kleryków w Świętej Katarzynie, Siostry Pasterki organizują co roku przyjazd swych podopiecznych do bagieńskiego klasztoru. Przy takich okazjach w spotkaniu towarzyszy duża rzesza kleryków i księży z poza koła Charytatywnego, którzy współpracują z Siostrami Pasterkami ku obustronnej korzyści.

Kilka razy w roku we współpracy z Siostrami organizujemy dla mieszkańców i pracowników Domu spotkania w radości takie jak: zabawy andrzejkowe, spotkania opłatkowe, bale karnawałowe na których aktywnie włączamy się wraz z Siostrami w tańce i różne zawody lub zabawy integrujące.

Prezes:

 • Kl. Stanislaw Biegun SDS

Opiekun:

 • Ks. Aleksander Jasiński SDS

Członkowie:

 • Kl. Krzysztof Biegun SDS
 • Kl. Piotr Dymon SDS
 • Kl. Marek Sumara SDS

Sympatycy:

 • Kl. Tomasz Gnat SDS
 • Kl. Dawid Piotrowski SDS
 • Kl. Stanisław Franczak SDS
 • Kl. Mateusz Ogrodniczuk SDS
 • Kl. Manuel Marku SDS
 • Br. Sokol Gilaj SDS
 • Br. Piotr Żyruń SDS

Koło Wierzbice

wierzbice

Jednym z kół w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie jest Koło Wierzbice. Już od ponad 40 lat klerycy odwiedzają dzieci w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Wierzbicach, prowadzonym przez Zgromadzenie Siostry św. Józefa założone przez św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego.

Wyjazdy do „Wierzbic" odbywają się w niedzielę raz w miesiącu, podczas którego współbracia razem z siostrami i dziećmi uczestniczą we Mszy świętej. Po Eucharystii jest obiad, podczas, którego klerycy uczestniczą w najprostszych posługach wobec dzieci, takich jak na przykład: karmienie tych, którzy ze względu na swoje ruchowe ograniczenia, same nie mogą tego uczynić. Po południu współbracia wypełniają czas dzieciom wspólnymi spacerami, zabawą, rozmowami, pomocą w nauce i wspólnym nabożeństwem. Później kolacja i powrót do Bagna, w czasie którego modlimy się w intencji dzieci, sióstr i naszego koła.

Oprócz niedzielnych wyjazdów klerycy zapraszani są na różnego rodzaju dodatkowe imprezy takie jak: Komunia Święta, Bierzmowanie, rekolekcje itd. Ponadto organizowane są w ciągu roku dyskoteki, zabawy kończące rok szkolny, zabawa Andrzejkowa, spotkanie Mikołajkowe, w których klerycy biorą udział w charakterze tancerzy.

Każdego roku, gdy współbracia, którzy otrzymują święcenia kapłańskie, odprawiają Eucharystię Prymicyjną, jest to dobry czas na podziękowanie za modlitewne wspieranie przez całe lata kleryków i księży, którzy odwiedzają dzieci. Przez ten ponad 40 letni okres przez koło „przepłynęło" wielu zacnych współbraci, których trudno było by teraz wymienić.

Prezes:

 • Kl. Marek Sumara SDS

Opiekun:

 • ks. Grzegorz Jabłonka SDS

Członkowie:

 • Kl. Stanisław Franczak SDS
 • Kl. Karol Koszyl SDS
 • Kl. Manuel Marku SDS
 • Kl. Karol Matecki SDS
 • Kl. Konrad Nowak SDS
 • Kl. Dominik Truchan SDS

Sympatycy:

 • Kl. Tomasz Gnat SDS
 • Kl. Dawid Piotrowski SDS
 • Br. Piotr Żyruń SDS

Ks. Franciszek Jordan SDS

Myśl Ojca Jordana
----------------------------------------------------

Żadna zdrada, żadna niewierność,
żadne oziębienie, żadne kpiny,
niech nie umniejszą
twojego ognia!

Gościmy na stronie

Dzisiaj:Dzisiaj:447
Wczoraj:Wczoraj:999
Ten tydzień:Ten tydzień:1699
W tym miesiącu:W tym miesiącu:16778
Wszyscy:Wszyscy:2360619
Teraz odwiedza nas: 42
Dziękujemy za odwiedziny!

Kontakt

Wyższe Seminarium
Duchowne Salwatorianów

Bagno, ul. Ziołowa 51
55-120 Oborniki Śląskie

T: +48 71 310 61 26
F: +48 71 310 61 10