Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Zapraszamy

 

ZARYZYKUJ.. chodź do nieba ! ;)

Modlitwa w intencji powołań

Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie, które będą podtrzymywały żywą wiarę i strzegły wdzięczną pamięć o Twoim Synu Jezusie poprzez głoszenie Jego słowa i sprawowani Sakramentów, za pomocą których nieustannie odnawiasz Twoich wiernych. Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza, którzy będą mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii, Sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla zbawienia świata.

Powołuj sługi Twego miłosierdzia, którzy poprzez sakrament Pojednania będą rozszerzać radość Twojego przebaczenia. Spraw, Panie, by Kościół przyjmował z radością liczne natchnienia Ducha Twojego Syna i posłuszny Jego wskazaniom troszczył się o powołanie kapłańskie i do życia konsekrowanego.

Wspieraj Biskupów, kapłanów i diakonów, osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie, aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo w służbie Ewangelii. Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen.


Abyście mogli być dobrymi głosicielami Chrystusa,
na których można polegać, powinniście się teraz przygotować
przez pilne studium w czasie swojego przygotowania,
abyście mogli posiąść obszerną znajomość katolickiego nauczania
i abyście potrafili je głosić.

Ojciec Jordan (1/02/1901)

Jest to ostatni etap formacji podstawowej. Trwa on od pierwszej profesji do profesji wieczystej dla braci (juniorantów) lub do święceń - dla kandydatów do kapłaństwa (kleryków). Podstawowym celem tego okresu, w czasie trwania ślubów czasowych, jest kontynuacja pracy rozpoczętej w nowicjacie i stworzenie zakonnikowi możliwości rozwoju, pogłębienia i konsolidacji podstawowych postaw związanych z życiem zakonnym i salwatoriańskim.

Drugim podstawowym celem jest umożliwienie członkowi Towarzystwa formacji intelektualnej i praktycznej, która przygotuje go do przyszłego życia salwatoriańskiego w służbie Kościoła. Kleryk/juniorant powinien wykazywać i rozwijać swoją zdolność realizacji naszej drogi życia. Powinien otrzymać wprowadzenie do pracy apostolskiej oraz osiągnąć dojrzałość ludzką, chrześcijańską i salwatoriańską.

Zakonnik w okresie profesji czasowej powinien przebadać swoje życie i postępować w świetle modlitwy i osobistej refleksji, aby potrafił lepiej rozeznać między salwatoriańskim sposobem życia z jego wymaganiami, a innymi drogami życia. Aby pomóc klerykowi/juniorantowi w osiągnięciu dojrzałości, która jest konieczna do podjęcia właściwej decyzji, otrzyma on możliwość zapoznania się z innymi środowiskami, aby na podstawie własnej wiedzy mógł osądzić, co pozostawia i co wybiera. Ze względu na to, że każda sytuacja posiada wartość formacyjną, którą można wykorzystać, klerycy/junioranci wykorzystają czas wakacji nie tylko na zasłużony odpoczynek i spotkanie z rodziną, ale także na zdobycie doświadczeń o wartości formacyjnej, na przykład doświadczeń apostolskich i duszpasterskich, zgodnie z tradycją i możliwościami każdej prowincji/misji. Prawdziwie braterskie życie wspomaga osiągnięcie dojrzałości emocjonalnej i przygotowuje do życia w bezżenności konsekrowanej i dlatego trzeba zwrócić szczególną uwagę na braterskie spotkania i przyjaźń.

W tym okresie formacji podstawowej szczególnie potrzebna jest osobista integracja, ponieważ przejście do bardziej otwartego stylu życia i bardziej absorbującego studium oraz działalności apostolskiej niesie ryzyko utraty orientacji. Z tego powodu niezwykle istotne jest, aby kleryk/juniorant bez przerwy uczył się pogłębiać swoje zjednoczenie z Chrystusem, Boskim Zbawicielem, zgodnie z naszym charyzmatem. Osiągnie on integrację wsłuchiwania się i kontemplowania Słowa Bożego poprzez odnoszenie wszystkiego do Jezusa Chrystusa, jako centrum swojego życia. Wymagać to będzie, aby pozostał wierny zwyczajowi codziennej osobistej modlitwy, czytania Słowa, a także codziennego uczestnictwa w Eucharystii i modlitwie wspólnotowej oraz częstego przystępowania do Sakramentu Pokuty. Umocniony tymi środkami, kleryk/juniorant będzie potrafił spojrzeć na różne sytuacje w swoim życiu w świetle Słowa Bożego oraz odpowiedzieć na Boże wezwania w codziennym życiu.

Studium jest jednym z najważniejszych zajęć na tym etapie formacji. Studium nauk humanistycznych, nauk teologicznych i duszpasterstwa ma na celu:
   - zapewnić żywe rozumienie świata, człowieka oraz misterium Chrystusa i Kościoła;
   - umożliwić ocenianie sytuacji świata w świetle wiary;
   - pobudzić osobistą gotowość studentów do podjęcia działalności apostolskiej i umożliwić jej realizację.

 

Ks. Franciszek Jordan SDS

Myśl Ojca Jordana
----------------------------------------------------

Dopóki żyje na świecie
choćby jeden człowiek,
który nie kocha Boga
ponad wszystko,
nie wolno ci
ani na chwile spocząć.

Gościmy na stronie

Dzisiaj:Dzisiaj:469
Wczoraj:Wczoraj:999
Ten tydzień:Ten tydzień:1721
W tym miesiącu:W tym miesiącu:16800
Wszyscy:Wszyscy:2360641
Teraz odwiedza nas: 17
Dziękujemy za odwiedziny!

Kontakt

Wyższe Seminarium
Duchowne Salwatorianów

Bagno, ul. Ziołowa 51
55-120 Oborniki Śląskie

T: +48 71 310 61 26
F: +48 71 310 61 10