Modlitwa
za kapłanów

Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa i Matko kapłanów, przyjmij ten tytuł, którym Cię obdarzamy, by oddać cześć Twemu macierzyństwu i wraz z Tobą kontemplować Kapłaństwo Twego Syna i Twoich synów, Święta Boża Rodzicielko.

Matko Chrystusa, Kapłanowi - Mesjaszowi dałaś ludzkie ciało, by zostało namaszczone Duchem Świętym dla zbawienia ubogich i skruszonych w sercu - zachowaj kapłanów Matko Zbawiciela.

Matko wiary, Ty przyniosłaś do świątyni Syna Człowieczego, wypełnienie obietnic danych Ojcom - oddawaj Ojcu, dla Jego chwały, kapłanów Twego Syna, Arko Przymierza.

Matko Kościoła, razem z uczniami w Wieczerniku modliłaś się do Ducha Świętego za Nowy Lud i jego Pasterzy - uproś dla stanu kapłańskiego pełnię darów, Królowo Apostołów.

Matko Jezusa Chrystusa, byłaś z Nim u początków Jego życia i Jego misji, szukałaś Go wśród tłumów, gdy nauczał, stałaś przy Nim, gdy został wywyższony ponad ziemię, wyniszczony przez jedyną i wieczną ofiarę, a towarzyszył Ci Jan jako Twój syn - przygarniaj powołanych, osłaniaj od początku ich wzrastanie, wspomagaj w życiu i w posłudze Twoich synów, Matko Kapłanów. Amen.


romanslupekKs. Roman Słupek SDS

Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów, superior

Ks. Roman Słupek SDS urodził się 25.09.1971 roku w Wodzisławiu Śl., w archidiecezji katowickiej. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk kard. Henryka Gulbinowicza 30.05.1998 w Trzebnicy. W latach 1998-2002 odbył studia specjalistyczne z zakresu teologii fundamentalnej na KUL-u w Lublinie. Zwieńczył je w 2003 roku obroną doktoratu napisanego pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Mariana Ruseckiego, pt. Kolegialność Kościoła według Yves’a Congara. W latach 2002-2009 pełnił funkcję ojca duchownego w WSD Salwatorianów w Bagnie. W latach 2009-2012 pełnił urząd konsultora prowincjalnego ds. formacji. Od 2002 roku prowadzi wykłady z teologii fundamentalnej i religiologii w seminarium w Bagnie oraz na PWT we Wrocławiu (od 2007). Dnia 14.09.2017 roku Rada Wydziału PWT we Wrocławiu podjęła uchwałę o nadaniu mu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii fundamentalnej. Jako osiągnięcie naukowe w postepowaniu habilitacyjnym przedstawiona została monografia zatytułowana: Credo et credimus Ecclesiam. Eklezjalność wiary chrześcijańskiej w nauczaniu papieskim przełomu XX i XXI wieku (Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek) (Kraków 2017). Od dnia 1 lipca 2018 roku pełni funkcję rektora WSD Salwatorianów w Bagnie oraz superiora wspólnoty.


mdaliborKs. Maciej Dalibor SDS

Wicerektor WSD Salwatorianów w Bagnie, prefekt

Pochodzi z Tarnowskich Gór. Po ukończeniu studiów w WSD w Bagnie, przyjął święcenia kapłańskie 30 maja 2009 roku. W roku 2015 powrócił do Seminarium, aby z Bożą pomocą pełnić wymagającą funkcję prefekta alumnów. Od 1 lipca 2018 r. został mianowany wicerektorem WSD Salwatorianów w Bagnie oraz wicesuperiorem wspólnoty.

 


Ks. Tomasz Raćkos SDSKs. Tomasz Raćkos SDS

Dyrektor studiów, konsultor prowincjalny, wykładowca

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Węgorzewie na Mazurach. W latach 1992-1998 odbył magisterskie studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie. W roku szkolnym 1998-1999 pracował jako nauczyciel religii w Parafii św. Bartłomieja Apostoła i Jadwigi w Trzebnicy. Po przyjęciu święceń kapłańskich, 29.05.1999 roku, był duszpasterzem Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań w Krakowie do czerwca 2003. W okresie 2003-2006 odbył studia specjalistyczne z zakresu katechetyki w Instytucie Pastoralno-Katechetycznym na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, ukończone licencjatem kościelnym. Od roku 2006 pełni funkcję dyrektora studiów i wykładowcy katechetyki w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie. Od roku 2009 pełni również funkcję wicesuperiora i wicerektora WSD w Bagnie. Od 1 marca 2018 został mianowany konsultorem prowincjalnym ds. formacji.
Zainteresowania: historia Kościoła w XIX i XX wieku, teologia duchowości.


kslukaszsdsKs. Łukasz Darowski SDS

Ojciec duchowny, pomocnik ekonoma

Pochodzę z miasta Rybnika w archidiecezji katowickiej. W wieku 15 lat wyjechałem wraz z rodziną na emigrację do Stanów Zjednoczonych. Ukończywszy studia na Iowa State University w zakresie inżynierii komputerowej, poznałem pierwszych księży salwatorianów w Teksasie, gdzie wówczas pracowałem. W okresie, gdy Pan Jezus prowadził mnie ku sobie obdarzając bezcenną łaską powołania, zachwyciłem się osobą naszego założyciela - ojca Franciszka Jordana. Z wielką radością przyjechałem do nowicjatu w Bagnie, ukończyłem studia i przyjąłem święcenia kapłańskie w 2011 roku. Następnie ksiądz Prowincjał skierował mnie na studia doktoranckie na Katolicki Uniwersytet Lubelski z dziedziny Teologii Biblijnej. Napisałem rozprawę doktorską pod tytułem "Modele odkrywania tożsamości Jezusa w J 1,19-2,11", którą obroniłem 29 września 2016. Od 7 września 2016 roku pełniłem posługę magistra nowicjatu, a od roku 2019 jestem ojcem duchownym w naszym seminarium.

 

Ks. Krystian Kolba

Ks. Krystian Kolba SDS

Ojciec duchowny, socjusz nowicjatu

Urodzony w 1969 roku, w Jaworzu, niedaleko Bielska-Białej. Do Zgromadzenia Salwatorianów wstąpił dzięki wcześniejszej znajomości z księżmi pracującymi w Trzebini. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bp Tadeusza Rakoczego w Bielsku-Białej 27 maja 1995 roku. Pierwszą placówką, na którą został posłany była parafia Matki Bożej Zbawiciela w Mikołowie. Po trzech latach pracy duszpasterskiej sięgnął ponownie po książki i rozpoczął studia specjalistyczne z socjologii i katolickiej nauki społecznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie. Decyzją przełożonych w lipcu 2007 roku został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii św. Judy Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego w Obornikach Śląskich, gdzie jako superior miejscowej wspólnoty podjął pracę katechety w Szkole Podstawowej nr 3, opiekę duszpasterską nad Wspólnotą Rodzin i pieczę nad kaplicą w Kowalach. Po dwóch latach pracy duszpasterskiej i katechetycznej wrócił do Wyższego Seminarium Duchownego w Bagnie. Została mu przydzielona funkcja ojca duchownego wspólnoty seminaryjnej a od 2018 także socjusza nowicjatu.


Ks. Aleksander Jasiński SDS

Ks. Aleksander Jasiński SDS

Ekonom, magister junioratu braci

Pochodzi z Paszyna k/ Nowego Sącza. Jako motto życia kapłańskiego zapisane na obrazku prymicyjnym wybrał słowa Jezusa: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem”. Świecenia kapłańskie przyjął 22 maja 2004 roku, w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini z rąk kardynała Franciszka Macharskiego.
Po święceniach przez dwa lata mieszkał we wspólnocie w Bielsku-Białej, będąc wikariuszem w parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata. Następnie przez prawie trzy lata pracował jako duszpasterzem Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań w Krakowie, gdzie pomagał młodym ludziom w odkrywaniu ich drogi życia. W kwietniu 2009 r. został skierowany do posługi w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie podejmując obowiązki ekonoma tej wspólnoty.
W wolnych chwilach lubi spotkania z ludźmi, czytanie dobrej lektury, a od czasu do czasu chwyta wiatr w żagle, lub wędruje po górach albo chodzi na pielgrzymki. Lubi też sport: piłkę nożną a zimą narty.


Ks. Paweł Stanoszek SDS

Ks. Paweł Stanoszek SDS

Emeryt

Do Zgromadzenia Salwatorianów wstąpił w 1950 r. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1958 r. Studia filozoficzno-teologiczne w Krakowie, filologiczne we Wrocławiu. Do wspólnoty w Bagnie należy od 1964 r. z 8-letnią przerwą poświęconą pracy duszpasterskiej w niemieckich parafiach salwatoriańskich. We wspólnocie bagieńskiej sprawował kolejno funkcje magistra nowicjatu, wicerektora, lektora języków obcych i spowiednika. Od 2008 r. jest emerytem, podejmującym nadal zajęcia zlecone przez Rektorat WSD w Bagnie.


Ks. Tadeusz Koncewicz SDS

Ks. Tadeusz Koncewicz SDS

Emeryt

Urodził się w 1940 r. w Brzeżanach. Do Zgromadzenia Salwatorianów wstąpił w 1974 r. Święcenia kapłańskie otrzymał w Trzebnicy w 1981 r. z rąk bpa Tadeusza Rybaka.

Ks. Franciszek Jordan SDS

Myśl Ojca Jordana
----------------------------------------------------

Żadna ofiara, żaden krzyż,
żadne cierpienie, żadne opuszczenie,
żaden smutek, żadna napaść,
w ogóle nic niech nie będzie
dla ciebie zbyt trudne
dzięki łasce Bożej.

Gościmy na stronie

Dzisiaj:Dzisiaj:460
Wczoraj:Wczoraj:999
Ten tydzień:Ten tydzień:1712
W tym miesiącu:W tym miesiącu:16791
Wszyscy:Wszyscy:2360632
Teraz odwiedza nas: 16
Dziękujemy za odwiedziny!

Kontakt

Wyższe Seminarium
Duchowne Salwatorianów

Bagno, ul. Ziołowa 51
55-120 Oborniki Śląskie

T: +48 71 310 61 26
F: +48 71 310 61 10